Доступ до публічної інформації

  Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» (далі - підприємство) здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказів підприємства від 02.06.2017 №98, від 29.08.2018 №144, від 03.10.2018 №166

  Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація» затверджено наказом підприємства від 03.10.2018 №166.

  Відповідно до наказу КП “Київжитлоспецексплуатація» від 29.08.2018 №144 відповідальною особою для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації визначено заступника начальника юридичного відділу Мазурок Я.В.

  Відповідно до наказів КП “Київжитлоспецексплуатація» від 29.08.2018 №144, від 03.10.2018 №166 оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті підприємства здійснюється інформаційно-технічним відділом підприємства.

  Запити щодо надання публічної інформації в письмовій, усній формі або в телефонному режимі приймаються співробітниками відділу документального забезпечення по вул. Володимирській, 51-А, в робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер з 09-00 до 18-00, у п’ятницю – з 09-00 до 16-45), а також Відповідальною особою під час проведення прийому запитувачів інформації (понеділок та четвер з 15-00 до 17-00).

  Запитувач може залучити іншу фізичну особу для безпосередньої доставки письмового запиту в приміщення розпорядника, при цьому перевірка повноважень такої фізичної особи не проводиться.

  Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли в письмовій, усній формі або в телефонному режимі, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13-00 до 13-45).

  Запити електронною поштою надсилаються на спеціальну електронну адресу Підприємства public_info@kgse.gov.ua.

  Запити в телефонному або факсимільному режимі приймаються за телефоном (044) 234 89 45.

  У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити співробітник відділу документального забезпечення та/або Відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

  Запит на інформацію подається у довільній формі.

  Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

  Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та розміщеною на офіційному інтернет-порталі Київської міської влади, або оформлений у довільній формі.

Адреса:

01001, місто Київ,
вул. Володимирська 51 а

Телефон:

(044) 234-23-24 (Приймальна)

(044) 234-59-52
(Відділ документального забезпечення)

E-mail:

info@kgse.gov.ua