1. Звітність І квартал 2017 рік
2. Звітність за І півріччя 2017 року
3. Звітність за 9 місяців 2017 року
4. Фінансова звітнсть за 2017 рік
5. Звіт незалежних аудиторів за 2017рік
6. Річний звіт начальника за 2017 рік