1. Фінансова звітність за І квартал 2019 р.
2. Примітки до фін. зв. КП КЖСЕ за І квартал 2019 р
3. Додатки до приміток до фін. зв. за І квартал 2019 р
4. Фінансова звітність за І півріччя 2019
5. Фінансова звітність за 9 місяців 2019
6. Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2019р.
7. Фінансова звітність за 2019 рік
8. Звіт про управління за 2019 рік