1. Примітки до фінзвітності станом на 31.03.2020
2. Баланс станом на 31.03.2020
3. Звіт про фінрезультати за I квартал 2020 р.
4. Рух грошових коштів за I квартал 2020 р.
5. Звіт про власний капітал за I квартал 2020 р.
6. Рух основних засобів за I квартал 2020 р.
7. Фінансова звітність за І півріччя 2020 р.
8. Фінансова звітність за 9 місяців 2020 року
9. Звіт про фінансові результати за 2020 рік
10. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
11. Звіт про власний капітал за 2020 рік
12. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік
13. Звіт про управління за 2020 рік
14. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 рік